Goed re-integreren door middel van outplacement

Outplacement

Iedereen kan ziek worden. Dit is iets wat niemand kan voorspellen en het is lastig als je onverwachts ziek wordt. Onder ziekten vallen natuurlijk griep en verkoudheden. Vaak neem je dan één of twee dagen vrij van werk om uit te rusten, waarna je weer terugkeert in de vertrouwde werkomgeving. 

Maar dit zijn niet de enige vormen van ziek zijn. Blessures, aanhoudende gezondheidsproblemen of andere klachten kunnen langdurig aanhouden en maken het lastig om snel terug te keren in je huidige functie op werk. Ook voor de werkgever is dit een moeilijke situatie om in te verkeren. Je mist voor langere tijd een werknemer en iemand anders moet de functie vervullen.

Soms is het echt niet mogelijk om je oude werkzaamheden uit te voeren bij langdurige ziekte. Dan is het het verstandig om te kijken naar een outplacement, een vorm van re-integratie, om uiteindelijk weer aan het werk te kunnen.

Wat is outplacement precies?

Het voornaamst wat er gebeurt bij deze vorm van re-integratie, is het laten terugkeren van de werknemer binnen de arbeidsmarkt. Dit kan binnen de huidige functie zijn, een andere functie binnen hetzelfde bedrijf zijn, of in een compleet ander bedrijf of andere bedrijfstak. Dit gebeurt aan de hand van een traject waarbij je wordt bijgestaan door een coach. 

Re-integratie is belangrijk. Voor zowel de werknemer als werkgever zorgt dit voor duidelijkheid en zekerheid. Door het doorlopen van het traject kunnen conflicten worden voorkomen en kan de werknemer weer aan het werk gaan.

Het traject

Het traject van outplacement bestaat uit een aantal stappen en kan onderverdeeld worden in twee belangrijke fasen. Dit zijn de mobiliseringsfase en de bemiddelingsfase. De mobiliseringsfase richt zich op het voeren van gesprekken als werknemer met een coach over de huidige situatie. Er wordt besproken welke werkzaamheden er, ondanks de ziekte, wél uitgevoerd kunnen worden. 

Tijdens deze eerste fase kan de coach er ook voor zorgen dat je testen kan doen. Dit kunnen bijvoorbeeld persoonlijkheidstesten zijn of testen waaruit blijkt welke banen er bij jou passen. Dit geeft de loopbaancoach een duidelijk beeld van jou en hij of zij stelt op basis hiervan een profiel op.

De bemiddelingsfase gaat volledig over het terugkeren op de arbeidsmarkt. Je wordt geholpen met solliciteren, het zoeken van vacatures en het opstellen van een cv. Het gehele outplacement traject zorgt er dus voor dat jij weer aan het werk kan!