Vaccinatie voor uw eigen gezondheid

Door deze moeilijke tijd zijn we erachter gekomen hoe belangrijk vaccinaties zijn. Door de covidvaccinaties zijn er weer meer dingen mogelijk geworden. Na een lange tijd alleen thuis te hebben gezeten. Kunnen we nu weer op pad en reizen, omdat we grotendeels zijn ingeënt. Bij corona was het probleem de besmettelijkheid. Het virus verspreide zich razendsnel onder de mensen. Het werd doorgegeven via de lucht. Hierdoor moesten we thuisblijven, zodat het virus niet te snel verspreid werd. Andere virussen en ziektes worden vaak overgebracht via lichaamsvocht of bloed en bestaan al voor een langere tijd. Hierdoor bestaan er al vaccinaties voor, bij covid was dit niet het geval. Deze vaccinaties moesten eerst nog worden ontwikkeld, voordat heel de wereldbevolking ingeënt kon worden. Gelukkig zijn er uiteindelijk meerdere vaccinaties ontwikkeld en komt leven weer langzaamaan op gang en is reizen ook mogelijk.

Vaccinaties u hele leven door

Er zijn verschillende vaccinaties die ons in elke levensfase beschermt tegen ziektes. Al vanaf onze geboorte krijgen we onze eerste vaccinaties. In de vaccinaties zitten kleine, niet schadelijke delen van een virus of bacterie. Deze worden ingespoten en hier gaat uw lichaam op reageren en bouwt een afweer op tegen de betreffende infectieziekte. Als u dan in contact komt met een bacterie of virus waartegen u bent gevaccineerd reageert uw afweersysteem meteen. Hierdoor kan de bacterie of het virus geen schade aanrichten. U gaat de besmetting tegen en werkt alle ziektedeeltjes uw lichaam uit, u wordt hierdoor niet dus ziek. Vaccinaties zijn er veel allerlei bevolkingsgroepen. Werknemers, reizigers, kinderen, zwangeren, ouderen en militairen. Er is een vast rijksvaccinatieprogramma opgezet voor kinderen tot 18 jaar. Het rijksvaccinatieprogramma gaat volgens een vast schema tegen 12 verschillen infectieziekten. Het gaat hierbij om: difterie, tetanus, polia, kinkhoest, bof, mazelen, rode hond, hepatits B, haemophilus influenza, baarmoederhalskanker door het humaan papillomavirus, hersenvliesontsteking door een meningokok en longontsteking door een pneumokok.  

Vaccinaties verplicht?

In Nederland zijn vaccinaties niet verplicht ook het rijksvaccinatieprogramma is niet verplicht. Het wordt alleen wel sterk aangeraden. Zo mogen kinderdagverblijven kinderen die niet gevaccineerd zijn weigeren. Als u naar het buitenland gaat reizen is het wel handig om vooraf uit te zoeken of er vaccinatie verplicht zijn. Mocht u door een land reizen en de verplichte vaccinatie niet hebben dan kan u geweigerd worden. Vaak zijn er ook vaccinaties die worden aanbevolen om te nemen. Die zijn dan niet verplicht maar voor uw eigen veiligheid en gezondheid. Er zijn namelijk infectieziekten die daar voorkomen, maar niet in Nederland. Het is dan handig om u ook tegen deze infectieziekten te beschermen. Op vaccinatiewijzer.nl kunt u per reisbestemming vinden welke vaccinatie verplicht zijn en welke aanbevolen worden. Zo gaat weet u in ieder geval dat u veilig kan verblijven op uw vakantiebestemming.