veiligheid

Het ouderen alarm

Iedereen heeft er wellicht wel eens van gehoord, het ouderen alarm. Gelukkig dat dit systeem in het leven is geroepen, anders...